Novosti

Primjena Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, Zakona o zaštiti okoliša te Zakona o zaštiti prirode u okviru Mjere 8 “Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanja isplativosti šuma”

Poštovani potencijalni korisnici,

donosimo pojašnjenje postupaka vezanih za primjenu odredaba Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, Zakona o zaštiti okoliša te Zakona o zaštiti prirode vezano za planirane zahvate za koje se traži potpora po tipovima operacija unutar Mjere 8 “Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanja isplativosti šuma”.

Pojašnjenje je dostupno u sljedećoj tablici: Pojašnjenje – Mjera 8.