Novosti

Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“ na e-Savjetovanju

Putem portala e-Savjetovanja, za javnu raspravu dostupan je Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Prijedlogom pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. dodane su nove odredbe o zabrani dvostrukog financiranja kako bi se osiguralo da isti prihvatljivi troškovi ne budu predmet dvostrukog financiranja iz javnih izvora Republike Hrvatske i fondova/instrumenata/sredstava Europske unije; nove odredbe o zaštiti financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske te usklađivanje s propisima kojima se uređuje područje zdravlja životinja prema kojima je jedan JIBG ili JRBO vezan za samo za jedan IKG.

U e-Savjetovanje se možete uključiti putem poveznice.

Pozivamo vas na aktivno sudjelovanje u savjetovanju davanjem konstruktivnih komentara i prijedloga na Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika, najkasnije do 7. ožujka 2024. godine.