Aktivnosti

Prijavite se na Agriculture&Rural Inspiration Award (ARIA)

Slijedite primjere prošlogodišnjih prijavitelja, prijavite svoj projekt!

Jedan od prošlogodišnjih prijavitelja za Nagradu ARIA (Agricultural and Rural Inspiration Awards), bila je općina Dugopolje. Prijavili su projekt izgradnje dječjeg vrtića iz LAG natječaja, usklađenog s nacionalnom mjerom 7, tipom operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, a kojem je dodijeljeno 995.421 eura bespovratnih sredstava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. godine. Projektom je općini koja broji nešto više od 3.700 stanovnika omogućeno privlačenje mladih obitelji s djecom te popularizacija Dugopolja kao ugodnijeg mjesta za život, u kojem sada više od 150 djece ima mjesto u novom vrtiću opremljenom sukladno europskim standardima.

Uz dobrobit koju je projekt donio putem izgradnje društvene infrastrukture, njegova ekonomska vrijednost se odrazila kroz zapošljavanje nezaposlenih osoba za kojima postoji mala potražnja na tržištu rada. Svakako se treba istaknuti i dobrobit ulaganja u obrazovanje u ranom djetinjstvu i promicanje cjeloživotnog učenja koji u konačnici doprinose poboljšanoj kvaliteti života u zajednici.

Dodatna vrijednost ovog projekta financiranog iz Programa ruralnog razvoja, očitovala se kroz njegov humani doprinos, odnosno, kroz projekt „društvene kuhinje“, provedenog u suradnji s Crvenim križem. U okviru projekta se u prostoru vrtića koji služi za kuhanje i opskrbu toplim obrocima vrtićkoj djeci, topli obrok omogućio i socijalno ugroženima na području općine Dugopolje, kao i izbjeglicama iz Ukrajine koji su bili zbrinuti na tom području. Time je projekt dokazao da projekti društveno korisnih usluga, osim toga što koriste djeci, jačaju i veze između svake osobe koja obitava u toj zajednici.

Slijedite primjer općine Dugopolje i prijavite se na #ARIAwards24.