Novosti

POZIV ZA PRIJAVE u skupštinu Europske mreže zajedničke poljoprivredne politike organizacijama diljem Europske unije koje predstavljaju regionalne ili lokalne vlasti

Zainteresirane organizacije pozivaju se na podnošenje prijava Europskoj komisiji (EK), Glavnoj upravi za poljoprivredu i ruralni razvoj (DG AGRI).

Provedbenom odlukom Europske komisije (EU) 2022/1864 od 5. listopada 2022. godine, EK je utvrdila organizacijsku strukturu i djelovanje Europske mreže ZPP-a. U skladu s člankom 2. navedene Odluke, osnovana je Skupština Europske mreže ZPP-a.

EK poziva na podnošenje prijava s ciljem odabira članova skupine propisane člankom 4. stavkom 1. točkom (e) Odluke EK: organizacije na razini Europske unije koje predstavljaju regionalna ili lokalna tijela aktivna u poljoprivredi i ruralnom razvoju, uključujući veze između ruralnih i urbanih područja.

Svaka prijava uključuje sljedeće dokumente:

  • popratno pismo u kojem se objašnjava motivacija podnositelja prijave za ovaj poziv i objašnjenje mogućeg doprinosa skupini;
  • uredno ispunjen prijavni obrazac u kojem se navodi kategorija članstva za koju se podnosi prijava (Prilog I.);
  • uredno ispunjen obrazac za kriterije odabira u kojem se objašnjava na koji način podnositelj prijave ispunjava kriterije za odabir navedene u poglavlju 4. ovog poziva (Dodatak II.).

Propisno potpisane prijave moraju se poslati najkasnije do 17. kolovoza 2023. godine,  isključivo elektroničkom poštom na: AGRI-EUCAPNETWORK@ec.europa.eu.

U nastavku pogledajte sve informacije vezane uz natječaj, postupak prijave, rokove i sve potrebne dokumente.

Standard-Call-for-Applications-Assembly

Annex-1 _Classification-Form

Annex-2 _Selection-Criteria-Form

Annex-3_Privacy-Statement