Natječaji

Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti za provedbu godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2018. godinu

Zatvoren
Mjera
Tip operacije
20
Datum objave
9. 11. 2018
Datum prijave
14. 11. 2018
Kraj prijave
21. 11. 2018
Raspoloživost sredstava
Ukupan iznos raspoloživih sredstava u ovom Pozivu iznosi 250.000,00 kuna.
Vrijednost natječaja
250.000,00 HRK
Potencijalni korisnici
članovi Mreže za ruralni razvoj zaključno s danom objave Poziva i koji imaju aktiviran korisnički račun zaključno s danom i vremenom početka podnošenja prijava
Sufinanciranje

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti po prihvatljivoj aktivnosti iznosi 5.000,00 kuna (uključujući PDV), a najviši iznos potpore koji se može dodijeliti po prihvatljivoj aktivnosti iznosi 50.000,00 kuna (uključujući PDV)

Dokumentacija

Na temelju članka 14. stavka 1. Pravilnika o Mreži za ruralni razvoj (»Narodne Novine« broj 68/2018) Mreža za ruralni razvoj objavljuje Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi Akcijskog plana Mreže za ruralni razvoj 2014. – 2020., godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2018. godinu koje će se sufinancirati sredstvima Mjere 20 »Tehnička pomoć« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020.

Prihvatljivi prijavitelji su članovi Mreže za ruralni razvoj zaključno s danom objave Poziva i koji imaju aktiviran korisnički račun zaključno s danom i vremenom početka podnošenja prijava.

Potpora se odobrava članovima Mreže u svrhu provedbe aktivnosti iz godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2018. godinu, odnosno ostvarivanje ciljeva Mreže za ruralni razvoj.

Prihvatljive aktivnosti su:

a) događaji koji se organiziraju u trajanju do najviše 3 dana (radionica, seminar, okrugli stol, konferencija, simpozij, sajam i sl.)

b)  istraživanja/analize/studije

c)  promidžbeni materijali koji nisu sastavni dio aktivnosti iz točaka a), b) i d)

d)  studijska putovanja u vezi provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Zajedničke poljoprivredne politike odnosno ispunjavanja ciljeva Mreže za ruralni razvoj.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u ovom Pozivu iznosi 250.000,00 kuna.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti po prihvatljivoj aktivnosti iznosi 5.000,00 kuna (uključujući PDV), a najviši iznos potpore koji se može dodijeliti po prihvatljivoj aktivnosti iznosi 50.000,00 kuna (uključujući PDV). U jednoj prijavi može biti prijavljena samo jedna prihvatljiva aktivnost, a jedan prijavitelj može tijekom trajanja Poziva prijaviti najviše pet prijava.

Prijave se podnose elektroničkim putem na mrežnoj stranici Mreže za ruralni razvoj (www.mrr.hr) kroz korisnički račun člana Mreže za ruralni razvoj i to od 14. studenog 2018. godine od 12:00 sati do 21. studenog 2018. godine do 12:00 sati.

Detaljnije pogledajte OVDJE.

Poziv možete pronaći ovdje.