Uspješne priče

Podižu produktivnost: izgradnju sustava za navodnjavanje povezali s pokretanjem uzgoja radno intenzivnih kultura i agro-logistikom

Gotovo 72 milijuna kuna vrijedni su projekti navodnjavanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji, financirani iz Programa ruralnog razvoja. Međutim, Županija je otišla i korak dalje. Izgradnju sustava navodnjavanja povezala je s pokretanjem uzgoja radno intenzivnih kultura i agro-logistikom u neposrednoj blizini!

I Vukovarsko-srijemska županija je uspješna u povlačenju sredstava iz Programa ruralnog razvoja. Najistočnija hrvatska županija, kaže nam voditelj Odsjeka za infrastrukturu u Upravnom odjelu za poljoprivredu VSŽ, Hranimir Jurić, prema svojim topografskim, pedološkim i klimatskim karakteristikama ima sve preduvjete za razvoj intenzivnog poljodjelstva s osnovnim ciljem proizvodnje hrane. Pomoći razvoju će i potpisani ugovori za financiranje sustava javnog navodnjavanja u toj županiji vrijedni gotovo 72 milijuna kuna.

“Obzirom na usvojeni Nacionalni plan navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u 2005. godini (NAPNAV), te zahvaljujući prirodnim karakteristikama i izraženom interesu potencijalnih korisnika sustava navodnjavanja, izrađen je 2006. godine “Plan navodnjavanja za područje Vukovarsko-srijemske županije”. Njime je ostvaren temelj za izradu projektnih dokumentacija detaljnije razine.
Nakon izrade potrebne projektne dokumentacije i ishođenja građevinskih dozvola i usvajanja Programa ruralnog razvoja, Županija je prijavila dva projekta sustava javnog navodnjavanja na Natječaj za provedbu podmjere 4.3. “Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, provedba tipa operacije 4.3.1. “Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja”, objašnjava.

U svibnju 2017. potpisani su Ugovori o financiranju sustava navodnjavanja. Riječ je o Sustavu navodnjavanja Blata – Cerna – Cerna (cca 550 ha) čiji su korisnici OPG-i, izvor vode rijeka Bitulja, potrebe za vodom u prosječnoj godini 1.144.332 m3, a sušnoj 1.619.310 m3. Crpna stanica imat će kapacitet od 322 l/s, a vrijednost projekta je cca 34 milijuna kuna. Drugi je Sustav navodnjavanja Sopot – Vinkovci, Rokovci (730 ha). Korisnici: PIK Vinkovci d.d. i OPG-i, izvor vode rijeka Bosut, potrebe za vodom u sušnoj godini 1.684.038 m3, crpna stanica ima kapacitet od 485 l/s, a vrijednost projekta je cca 37 milijuna kuna.
“Radovi na izgradnji sustava započeli su početkom jeseni, a rok za izvođenje je 18 mjeseci. Vremenske prilike su bile idealne za izvođenje radova, kao izvođačima, tako i poljoprivrednicima pa je postavljanje tlačnog cjevovoda na poljoprivrednim površinama na oba sustava izvedeno gotovo u cijelosti.
Povećanje poljoprivrednih površina s izgrađenom infrastrukturom navodnjavanja rezultirat će kvalitetnijom i stabilnijom poljoprivrednom proizvodnjom, što bi trebalo dovesti do povećanja konkurentnosti domaćih proizvoda. Navodnjavanje je također jedna od mjera učinkovite borbe protiv suše”, naglašava H. Jurić.

Uz sustave navodnjavanja županija je pokrenula projekt i Agrotehnološki centar Vukovarsko-srijemske županije koji je razvojni projekt od strateške važnosti. To je objekt za doradu, skladištenje i distribuciju voća i povrća.

“Planirana lokacija AT Centra je predviđena u Općini Cerna, u industrijskoj zoni, lokacija je udaljena 500-tinjak metara od javnog sustava navodnjavanja Blata-Cerna. Moderna poljoprivreda u globalnoj eri mora biti tržišno orijentirana i odgovoriti na promjene u ponudi i potražnji. Nužno je potrebno primijeniti suvremenu tehnologiju u proizvodnom procesu, te ako postoje uvjeti početi s navodnjavanjem proizvodnih površina jer ćemo na taj način podići produktivnost, a što bi rezultiralo time da jedno gospodarstvo ostvaruje dobre, pa i odlične prihode od poljoprivredne proizvodnje.
To je slučaj kod ovih projekata u kojem povezujemo izgradnju sustava za navodnjavanje, pokretanje uzgoja radno intenzivnih kultura s agro-logistikom u neposrednoj blizini”, zaključuje voditelj.