Novosti

Otvoreno javno savjetovanje o evaluaciji Direktive o nitratima

Europska komisija pokrenula je otvoreno javno savjetovanje o evaluaciji Direktive o nitratima. Zainteresirane strane, kao što su poljoprivrednici, industrija, nevladine organizacije, građani, javna uprava, tijela za vodne usluge i drugi, pozvani su podijeliti svoje mišljenje o Direktivi o nitratima putem internetskog savjetovanja koje je otvoreno do 8. ožujka 2024.

Cilj ovog savjetovanja je procijeniti je li Direktiva o nitratima i dalje prikladna svrsi i doprinosi li održivoj i otpornoj poljoprivredi i sigurnosti hrane. Procijenit će se pomaže li Direktiva poljoprivrednicima u prilagodbi i povećanju otpornosti na promjenjive klimatske i okolišne uvjete, podržava li nove poljoprivredne prakse, istodobno promičući u dovoljnoj mjeri recikliranje hranjivih tvari iz različitih izvora, uključujući prerađeni stajski gnoj. Također, ključni je cilj istražiti potencijal za pojednostavljenje, smanjenje opterećenja i troškova, s ​​fokusom na veću usklađenost s ostalim zakonodavstvom i razvojem poljoprivrednih praksi i tehnologije. Razmotrit će se i doprinos Direktive obvezama prema Globalnom okviru za bioraznolikost iz Kunminga i Montreala o smanjenju gubitaka hranjivih tvari za 50% do 2030. godine na globalnoj razini. Evaluacija će uključivati ​​nekoliko aktivnosti savjetovanja kako bi se osiguralo da se njome ispravno odražavaju sektorski i javni interesi diljem EU-a.

Direktiva o nitratima štiti podzemne vode, rijeke, jezera i mora od onečišćenja uzrokovanog nitratima. Postavlja ograničenja za upotrebu gnojiva i promiče usvajanje dobrih poljoprivrednih i okolišnih praksi. Dušik je ključna hranjiva tvar koja pomaže rastu biljaka i usjeva, ali visoke koncentracije dušika su štetne za ljude i prirodu. Previsoke razine nitrata utječu na kvalitetu vode i mnoge gospodarske aktivnosti, uključujući poljoprivredu i ribarstvo. Jedna od posljedica je eutrofikacija i cvjetanje otrovnih algi. Višak nitrata znači dodatne troškove obrade prije nego voda bude ispravna za piće, gubitak prihoda za gospodarske subjekte i nestanak jedinstvene prirode.

Pozivamo vas da se uključite u javno savjetovanje putem poveznice.