Novosti

Otvoreno e-Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi intervencije 73.02. „Obnova poljoprivrednog potencijala“ iz SP ZPP

Ministarstvo poljoprivrede uputilo je u proceduru javnog savjetovanja Prijedlog pravilnika o provedbi intervencije 73.02. „Obnova poljoprivrednog potencijala“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. godine.

Na temelju ovoga Pravilnika objavljivat će se natječaji za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog prirodnim nepogodama i katastrofalnim događajem kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje i izvor prihoda poljoprivrednih gospodarstava u ruralnim područjima. U razdoblju od 2014. do 2022. godine u Republici Hrvatskoj najveći je broj proglašenih šteta od prirodnih nepogoda bio od posljedica tuče, mraza, suše, poplave, požara i iznenadne pojave bolesti životinja i bilja.

U sklopu ove intervencije poljoprivrednicima će biti na raspolaganju ukupno 22.500.000,00 EUR za petogodišnje razdoblje.

Pojava prirodnih nepogoda te biljnih i životinjskih bolesti značajno utječu na promjenu uvjeta poljoprivredne proizvodnje, stoga će Ministarstvo poljoprivrede i dalje kroz provedbu ove intervencije, sufinancirati obnovu poljoprivrednog zemljišta, građenje/rekonstrukciju/opremanje gospodarskih građevina za primarnu poljoprivrednu proizvodnju i pripadajuću infrastrukturu, nabavu novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, nabavu životinja, opremu za pčelarenje, ulaganja koja se odnose podizanje višegodišnjih nasada/bilja, podizanje staklenika i plastenika te kupnju poljoprivrednog zemljišta do najviše 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Pozivamo vas na aktivno sudjelovanje u javnom savjetovanju davanjem komentara i prijedloga na ovaj Prijedlog pravilnika najkasnije do 27. studenoga 2023. godine putem poveznice i unaprijed zahvaljujemo na tome.