Novosti

Otvoreno e-Savjetovanje za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi intervencija za potporu ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda

Ministarstvo poljoprivrede pripremilo je i uputilo u proceduru javnog savjetovanja Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika koji obuhvaća četiri investicijske intervencije Strateškog plana ZPP Republike Hrvatske 2023.- 2027:

73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije
73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju
73.11. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda i
73.12. Potpora malim poljoprivrednicima.

Temeljem održanih radionica, zaprimljenih upita i komentara te dodatnim analizama stanja pojedinih sektora na temelju dostupnih izvora podataka i stanja registara, Ministarstvo poljoprivrede utvrdilo je potrebu za dopunama i izmjenama pojedinih odredbi Pravilnika i pripadajućih priloga.

Predložene izmjene uključuju dodatno usklađivanje odredbi Pravilnika sa zakonodavnim okvirom Europske unije i Republike Hrvatske i jasnije definiraju postupanja Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kada se korisnik nalazi na listi isključenja, kao i postupanja tijekom administrativne kontrole.

Jasnije su dorađene definicije i uvjeti prihvatljivosti korisnika, a prijedlog izmjena obuhvaća i jasnije definiranje obveza korisnika u pojedinim fazama provedbe projekta.

Analizom provedbe dosadašnjih mjera ruralnog razvoja te uzimajući u obzir izazove s kojima se susreću poljoprivredni proizvođači predložene su izmjene u dijelu Pravilnika koji obuhvaća prihvatljive materijalne troškove za sufinanciranje.

Prijedlog izmjena Pravilnika uključuje redefiniranje poljoprivredne mehanizacije koja se ubraja u ograničenje od najviše 50 % ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Također, predlažu se i dodatna pojašnjenja kriterija odabira u prilozima Pravilnika, od kojih ističemo pojašnjenja za kriterij odabira „Postojeća proizvodnja korisnika“, „Doprinos ulaganja klimi i okolišu“ i „Doprinos ulaganja digitalizaciji proizvodnje“.

Pozivamo vas na aktivno sudjelovanje u savjetovanju davanjem komentara i prijedloga na Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika, najkasnije do 12. siječnja 2024. godine putem poveznice na Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika i  poveznice na prijedlog izmjena priloga Pravilnika te unaprijed zahvaljujemo na tome.