Natječaji

Otvoren natječaj za podmjeru 5.2. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Zatvoren
Mjera
Podmjera
05.2
Tip operacije
5.2.1
Datum objave
10. 4. 2015
Datum prijave
10. 4. 2015
Kraj prijave
10. 6. 2015

U Narodnim novinama broj 40 od 10.04.2015. (NN 40/15) objavljen je natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za podmjeru 5.2 “Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima” za područja sukladno odlukama o proglašenju elementarnih nepogoda.

Prihvatljivi korisnici su korisnici sukladno članku 5. Pravilnika o provedbi mjere 05, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere 05 i Natječajem.

Prihvatljivi troškovi su:

a) sanacija poljoprivrednog zemljišta,

b) građenje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture,

c) popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme,

d) nabava osnovnog stada/matičnog jata kod domaćih životinja,

e) nabava i sadnja višegodišnjeg bilja,

f) opći troškovi u iznosu do 10 posto vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta,

g) označavanje ulaganja sufinanciranih iz EU proračuna sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika, ali ne više od 100 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Rok za podnošenje zahtjeva počinje teći od 10. travnja 2015. i traje do 10. lipnja 2015.

Zahtjevi pristigli prije i nakon naznačenoga roka neće se razmatrati.