Novosti

Održana 1. sjednica Odbora za praćenje provedbe SP ZPP RH 2023. – 2027.

U organizaciji Ministarstva poljoprivrede u Zagrebu je 8. veljače 2023. godine održana 1. sjednica Odbora za praćenje provedbe Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. Na sjednici je potvrđeno članstvo, a popis imenovanih predstavnika objavljen je na poveznici.

Sjednici su prisustvovali predstavnici tijela državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, javna tijela, socijalni i gospodarski partneri te organizacije civilnog društva uz predstavnike Ministarstva poljoprivrede. Odborom je predsjedao državni tajnik Tugomir Majdak, a na sjednici su sudjelovali i predstavnici Europske komisije, Zbigniew Fafara i Mihail Vatsov.

Na konstituirajućoj sjednici usvojen je Poslovnik o radu, temeljem kojeg će Odbor djelovati kroz tekuće programsko razdoblje, između ostalog posebno će razmatrati i davati mišljenja o:

·        metodologiji i kriterijima upotrijebljenima pri odabiru operacija/projekata koji će se financirati;

·        godišnjim izvješćima o uspješnosti;

·        Planu evaluacije/vrednovanja i njegovim izmjenama;

·        svakom prijedlogu izmjene SP ZPP-a koji iznese Upravljačko tijelo.

Ravnateljica Uprave za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Željka Gudelj – Velaga prenijela je detaljne informacije o pripremnim aktivnostima vezanim uz provedbu Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike 2023.-2027. te je prisutne upoznala sa dokumentom. Strateškim planom će se hrvatskim poljoprivrednicima staviti na raspolaganje 3,78 milijarde eura u razdoblju od 2023. do 2027. i to kroz 81 intervenciju (uz Tehničku pomoć): 19 iz izravnih plaćanja, 23 sektorskih te 39 ruralnih intervencija. Više o intervencijama (ciljevi, aktivnosti, dostupne mogućnosti financiranja…) možete pročitati na poveznici.