Novosti

Održana 2. sjednica Odbora za praćenje provedbe SP ZPP RH 2023. – 2027.

U organizaciji Ministarstva poljoprivrede u Zagrebu je 6. veljače 2024. godine održana 2. sjednica Odbora za praćenje provedbe Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. Na sjednici su prisustvovali predstavnici udruženja poljoprivrednika, civilnog društva, socijalni i gospodarski partneri, javna tijela, predstavnici lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave te predstavnici Europske komisije Zbigniew Fafara i Mihail Vatsov. Odborom je predsjedao državni tajnik Tugomir Majdak.

Ravnateljica Uprave za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Željka Gudelj – Velaga istaknula je da je dosad ukupno isplaćeno više od 241,8 milijuna eura za EAFRD (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj) IAKS mjere, EAGF (Europski fond za jamstva u poljoprivredi) izravna plaćanja i EAGF sektorske potpore, od čega se čak 88% odnosi na EAGF izravna plaćanja.

Više od 108 tisuća poljoprivrednih gospodarstava je podnijelo Jedinstveni zahtjev za izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjere ruralnog razvoja za 2023. godinu.

Poljoprivrednicima je dio potpora za izravna plaćanja isplaćen avansno već u studenom prošle godine i to za intervencije 21.01. Osnovnu potporu dohotku za održivost, 26.01. Dodatnu preraspodijeljenu potporu dohotku za održivost i 30.01. Dodatnu potporu dohotku za mlade. Do veljače ove godine poljoprivrednicima je isplaćeno još gotovo 80 milijuna eura za navedene tri intervencije i za eko shemu 31.03. Intenzivirana raznolikost usjeva – što sveukupno iznosi gotovo 213,9 milijuna eura. Preostali iznos za isplatu intervencija izravnih plaćanja će se isplaćivati prema dinamici obrade zahtjeva do kraja lipnja 2024. godine.

Po prvi puta su u godini podnošenja zahtjeva isplaćene IAKS mjere i to za intervenciju 71.01 Plaćanja za područja s prirodnim i ostalim ograničenjima (24,1 milijuna eura), što je gotovo 18% od ukupne planirane godišnje omotnice za IAKS mjere ruralnog razvoja.

U odnosu na 2023. godinu, u 2024. je uvedena i nova eko shema, intervencija 31.08. Primjena ekoloških gnojiva u trajnim nasadima. Riječ je o primjeni ekoloških gnojiva u trajnim nasadima, a odnosi se na izostanak uporabe sintetskih mineralnih gnojiva primjenom isključivo organskih gnojiva i/ili gnojiva i poboljšivača tla, dozvoljenih u ekološkoj proizvodnji, sve s ciljem smanjenja negativnog utjecaja poljoprivrede na okoliš. Podnošenje Jedinstvenog zahtjeva za izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjere ruralnog razvoja je planirano od 4. ožujka 2024. godine.

Prezentirani su svi dosadašnji natječaji, kako za ruralne tako i sektorske intervencije, ali i plan objave za tekuću godinu.
Tijekom sjednice, između ostalog, predstavljen je i s članovima konzultiran Nacrt godišnjeg izvješća o uspješnosti za financijsku 2023. godinu (razdoblje 16.10.2022.-15.10.2023.). Isplate u financijskoj 2023. godini su izvršene jedino za sektor pčelarstva – ukupno je isplaćeno 3,77 mil. EUR. Kumulativno gledano, ukupna alokacija za intervencije u sektoru pčelarstva je iskorištena 100%.

Također je predstavljen prijedlog kriterija odabira za intervenciju 70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi, kao dio Nacrta pravilnika, koji je u procesu e-Savjetovanje s javnošću.