Novosti

Održana 11. sjednica Odbora za praćenje provedbe PRR RH 2014.-2020

U Zagrebu, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, održana je 11. sjednica Odbora za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. Na sjednici su sudjelovali članovi Odbora i to predstavnici tijela državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, javna tijela, socijalni i gospodarski partneri te organizacije civilnog društva uz predstavnike Ministarstva poljoprivrede. Odborom je predsjedao državni tajnik Tugomir Majdak, a na sjednicu su se virtualnim putem uključili i predstavnici Europske komisije Mihail Vatsov i Vesselina Komitska.

Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika sa prethodne sjednice članovi Odbora informirani su o promjenama u članstvu Odbora, provedenim pisanim postupcima, statusu provedbe i prijedlogu izmjene Programa. Tijekom sjednice su istaknuti rezultati dosadašnje provedbe Programa ruralnog razvoja te daljnji planovi.

Dosada su kroz Program raspisani natječaji u vrijednosti preko 3,2 milijarde eura, odnosno ugovoreno je gotovo 86% raspoloživih sredstava te isplaćeno preko 70% raspoloživih sredstava. Kumulativno gledano, 57% ugovorenih sredstava se odnosi na investicijske mjere, 31% na IAKS mjere, a 12% ukupno ugovorenih sredstava za neinvesticijske mjere.

Razmijenjena su mišljenja o predloženim izmjenama Programa. Izmjenama se pristupilo sa ciljem uvođenja nove mjere 22, kao iznimne privremene potpore poljoprivrednicima i malim i srednjim poduzećima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu. Cilj mjere je osiguravanje kontinuiteta njihovih poslovnih aktivnosti, konkurentnosti i održivosti gospodarstva. Do kraja 2022. godine, Upravljačko tijelo će službeno poslati prijedlog izmjena Programa na odobrenje u Europsku komisiju.

Ova potpora će, između ostalog, doprinijeti da prerađivači ekoloških proizvoda nastave svoje poslovne aktivnosti budući da su važni tržišni kanal za ekološke proizvođače. Potporama će se neizravno pridonositi povećanju poljoprivrednih površina u ekološkoj poljoprivredi na 14% do 2030. godine što je i postavljeno kao cilj Republike Hrvatske.

Također, na sjednici je Željka Gudelj- Velaga, ravnateljica Uprave za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju, iznijela informaciju o pripremnim aktivnostima vezanim uz provedbu Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike 2023.-2027. Podsjećamo, strateški plan je odobren „Provedbenom Odlukom Komisije оd 28.10.2022. o odobravanju strateškog plana u okviru ZPP-a Hrvatske za razdoblje 2023.–2027. za potporu Unije koja se financira iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj“ te je dostupan na poveznici.

Strateškim planom će se hrvatskim poljoprivrednicima staviti na raspolaganje 3,78 milijarde eura u razdoblju od 2023. do 2027. i to kroz potpore iz izravnih plaćanja, sektorske i ruralne intervencije.