Novosti

Objavljen Natječaj za tip operacije 8.5.2. “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture”

Obavještavamo vas da je otvoren natječaj za tip operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz mjere 8 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma”, podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava”.

Svrha natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti dostupnost rekreacijske, turističke i zdravstvene funkcije šuma (npr. izgradnja poučnih staza, malih rekreacijskih objekata, postavljanje signalizacije, informativnih ploča, skloništa, vidikovaca itd.) u javne svrhe.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 30.000.000,00 kuna.

Prihvatljivi korisnici su:

a) šumoposjednici

b) udruge šumoposjednika/šumovlasnika

c) trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske

d) udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode

e) druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode.

 

Prihvatljiva ulaganja uključuju radove i usluge u vezi s uspostavom i uređenjem staza, odmorišta, vidikovaca, stuba, ljestvi, nadstrešnica, edukacijskih i informativnih ploča, smjerokaza i slično.

Najniža vrijednost potpore je 5.000 eura, a najviša iznosi 100.000 eura uz intenzitet potpore do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Zahtjevi  za potporu mogu se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od  1. lipnja 2018. godine od 12:00 sati do 2. kolovoza 2018. godine do 12:00 sati.

Detaljne informacije o uvjetima prijave projekata na ovaj natječaj možete vidjeti na mrežnima stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr), Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr), Europskih strukturnih i investicijskih fondova (www.strukturnifondovi.hr) i Programa ruralnog razvoja (www.ruralnirazvoj.hr).

Upiti u vezi s odredbama ovoga Natječaja postavljaju se isključivo na mrežnoj stranici www.ruralnirazvoj.hr  i  to od dana objave Natječaja do 19. srpnja 2018. godine.