Natječaji

Natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. “Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala”

Zatvoren
Mjera
Podmjera
05.2
Tip operacije
5.2.1
Datum objave
4. 8. 2017
Datum prijave
2. 10. 2017
Kraj prijave
2. 1. 2018
Vrijednost natječaja
150.000.000,00 HRK
Potencijalni korisnici
fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu
Područje
sektor krajnjeg korisnika
Sufinanciranje

Intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Agencija za plaćanja objavila je dana 04. kolovoza 2017. godine Natječaj za provedbu podmjere 5.2. “Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima” – provedba tipa operacije 5.2.1. “Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala”.

Predmet natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjere 5, tipa operacije 5.2.1. “Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine, broj 74/2017.)

Svrha natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima, kao što je sanacija poljoprivrednog zemljišta, izgradnja, rekonstrukcija i opremanje gospodarskih objekata, popravak ili nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju, nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja, krčenje uništenog nasada, kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja te opći troškovi (do 10% ukupnih troškova). Moguća je isplata potpore u obliku predujma u vrijednosti do 50% odobrenih sredstava javne potpore.

Uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika prouzročeno elementarnom nepogodom treba biti najmanje 30% na području za koje je županija proglasila elementarnu nepogodu. U skladu s člankom 4. Pravilnika, prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Natječaj je namijenjen obnovi poljoprivrednog potencijala, dakle nije mu cilj nadoknada izgubljenog prihoda zbog smanjenja ili izostanka prinosa. Preduvjet za provedbu navedenog tipa operacije jest, da korisnik pribavi Procjenu štete u skladu s Metodologijom za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 150.000.000 HRK uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih zahtjeva veći od navedenih raspoloživih sredstava javne potpore.

Intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i korisnik ga podnosi u dvije faze.

Korisnik podnosi prvi dio zahtjeva za potporu u roku od 2. listopada od 12:00 sati do 1. prosinca 2017. godine do 12:00 sati. Dokumentacija koju korisnik mora dostaviti/učitati u prvom dijelu zahtjeva za potporu propisana je u Prilogu 1 natječaja.

Drugi dio zahtjeva za potporu korisnik je dužan podnijeti nakon sklapanja ugovora o financiranju u roku propisanom u točki 7.3. natječaja i ugovorom o financiranju. Dokumentacija koju korisnik mora dostaviti/učitati u drugom dijelu zahtjeva za potporu propisana je u Prilogu 2 natječaja.

Upiti u vezi s odredbama natječaja postavljaju se isključivo putem web forme s mrežne stranice (www.ruralnirazvoj.hr) i to od dana objave natječaja do deset dana prije dana početka roka za podnošenje zahtjeva za potporu, odnosno roka za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu. Samo odgovori na upite postavljene na način određen ovom točkom, smatraju se pravovaljanim. Odgovori na pravovremeno postavljene upite bit će objavljeni i ažurirani periodično, do zatvaranja natječaja, najkasnije u roku od deset dana od zaprimanja pojedinog upita.

Više informacija o uvjetima i načinu provedbe natječaja možete pronaći na sljedećoj poveznici.

 

Tekst Natječaja možete preuzeti ovdje.

 

Preuzmite (PDF, 1.22MB)