Natječaji

Natječaj za provedbu podmjere 9.1. “Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru”, provedba tipa operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija”

Zatvoren
Mjera
Podmjera
09
Tip operacije
9.1.1
Datum objave
24. 1. 2017
Datum prijave
24. 1. 2017
Kraj prijave
24. 3. 2017

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 9.1. Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru”, provedba  tipa operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija”.

Podsjećamo, korisnici ove operacije su proizvođačke grupe ili organizacije iz sektora poljoprivrede, u rangu malih i srednjih poduzeća koje su priznate u skladu s  Uredbom (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Pravilnikom o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija („Narodne novine“, broj 81/15, 97/15, 100/15, 101/15, 124/15, 88/16). Postupak priznavanja provodi Ministarstvo nadležno za poljoprivredu. 

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći od 24. siječnja 2017. i traje do 24. ožujka 2017.

Natječaj možete pogledati pogledati u nastavku ili u poveznici ovdje.

 

 

KLASA: 440-12/14-01-01-01/0001

URBROJ: 343-0100/01-17-083

Na temelju članka 12. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjere M09 »Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 81/2016 i 6/2017), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje

NATJEČAJ

za provedbu podmjere 9.1. »Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru«, provedba tipa operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“.

 1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno uvjetima propisanih Pravilnikom o provedbi mjere M09 »Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 81/2016 i 6/2017) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu tipa operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“.

Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Ministarstva poljoprivrede, Uprave za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (www.ruralnirazvoj.hr)  i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) (www.apprrr.hr).

 1. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su korisnici sukladno članku 5. Pravilnika, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim Natječajem.

 1. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI

 

 1. Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti definirane člankom 6.stavku 1. Pravilnika.
 2. Prihvatljivi troškovi su troškovi sukladno članku 6. stavku 2. Pravilnika.
 3. Lista prihvatljivih troškova sastavni je dio ovog Natječaja (Prilog II).
 1. IZNOS I UDIO POTPORE
 1. Sredstva javne potpore iznose ukupno 18.750.000,00 HRK.
 2. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih nepovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje provođenja prihvatljivih aktivnosti navedenih u Poslovnom planu koje su predmet tipa operacije 9.1.1. „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“.
 3. Visina javne potpore propisana je u članku 7. stavku 4. Pravilnika.
 1. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU I ISPLATU
 1. Podnositelj dostavlja Zahtjev za potporu i isplatu zajedno s propisanom dokumentacijom na obrascima koji su Prilozi ovog Natječaja.
 2. Zahtjevi se podnose u izvorniku preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za EPFRR «.
 3. Zahtjeve za potporu i isplatu korisnici mogu preuzeti s mrežnih stranica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr), Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr) i Programa ruralnog razvoja (www.ruralnirazvoj.hr).
 4. Zahtjevi se popunjavaju u elektroničkom obliku, a u slučaju da se popunjavaju ručno, moraju biti ispunjeni pregledno i čitljivo. 6. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu počinje teći od 24. siječnja 2017. i traje do 24. ožujka 2017.

 

 

Agencija za plaćanja

u poljoprivredi, ribarstvu

i ruralnom razvoju

 

 

 

PRILOG I

ZAKONODAVSTVO KOJIM JE UREĐENO PRIZNAVANJE I POTPORE ZA PROIZVOĐAČKE ORGANIZACIJE

 

PRILOG II

LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA

 

PRILOG III

ZAHTJEV ZA POTPORU

 

PRILOG IV

ZAHTJEV ZA ISPLATU

 

 

 

 

 

Vezani dokumenti:

Predlošci za podmjeru 9.1.1.