Natječaji

Objavljen natječaj za provedbu podmjere 5.2. Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.- 2020.

Zatvoren
Mjera
Podmjera
05.2
Tip operacije
5.2.1
Datum objave
3. 10. 2014
Datum prijave
3. 10. 2014
Kraj prijave
3. 11. 2014
Vrijednost natječaja
10.000.000,00 HRK
Potencijalni korisnici
Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi
Područje
sektor krajnjeg korisnika
Sufinanciranje

Intenzitet potpore iskazan kao udio javne potpore u prihvatljivim izdacima iznosi 100 posto

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, u Narodnim novinama broj118/2014, objavila je natječaj za podmjeru 5.2 „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“ unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Ulaganja ove podmjere financirat će se sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, i to u omjeru Europska unija 85%, Republika Hrvatska 15% sredstava.

Potpora će se dodjeljivati korisnicima, koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a kojima je poplava uništila najmanje 30% poljoprivrednog potencijala.

Poljoprivredna gospodarstva mogu ostvariti potporu u 100% iznosu procijenjene štete za aktivnosti:
• sanacije poljoprivrednog zemljišta,
• građenje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture,
• popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme,
• nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja,
• nabava i sadnja višegodišnjeg bilja,
• opći troškovi u iznosu do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (troškovi konzultanta, arhitekta…)
• označavanje ulaganja

Natječaj će biti otvoren 30 dana od dana objave, a sva ulaganja moraju biti u skladu s Pravilnikom o provedbi mjere, objavljenim u Narodnim novinama broj 112/2014.

Svu potrebnu dokumentaciju i letak možete preuzeti ovdje.

 

Prihvatljivi troškovi:

a) sanacija poljoprivrednog zemljišta,

b) građenje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture,

c) popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme,

d) nabava osnovnog stada/matičnog jata kod domaćih životinja,

e) nabava i sadnja višegodišnjeg bilja,

f) opći troškovi u iznosu do 10 posto vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta,

g) označavanje ulaganja sufinanciranih iz EU proračuna sukladno Prilogu II.  Pravilnika, ali ne više od 100 eura u kunskoj protuvrijednosti.

 

Neprihvatljivi troškovi:

a) porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV), osim PDV-a koji je prihvatljiv kao trošak sukladno posebnim propisima o PDV-u,

b) drugi porezi, naknade i doprinosi,

c) kamate,

d) troškovi vezani uz najam, troškovi refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja,

e) kupnja prava na poljoprivrednu proizvodnju,

f) prava na plaćanje životinja,

g) kupovina, sjetva i sadnja jednogodišnjeg bilja.

 

Za više informacija i pomoć možete se obratiti:
Savjetodavna Služba
Nada Matić, dipl. ing. agr.
Vladimira Nazora 8, Drenovci
tel.: 032/862-804
Nada.Matic@savjetodavna.hr

Hrvatska Poljoprivredna Agencija
Josip Šumanovac, dipl. ing.
Trg J. Runjanina 1, Vinkovici
tel.: 032/304-306
vinkovci@hpa.hr

Uredovni dani za Gunju u organizaciji Savjetodavne službe i Hrvatske poljoprivredne Agencije  su utorak i četvrtak od  9 do12 sati, u prostorijama općine Gunja, Vladimira Nazora 97