Novosti

Objavljen Natječaj za podmjeru 17.1. – Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

U Narodnim novinama 29/18 objavljen je Pravilnik o provedbi mjere M17 “Upravljanje rizicima“, podmjere 17.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“ unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

 

Pravilnik donosi značajne promjene u provedbi ove podmjere:

1) mijenja se način podnošenja zahtjeva za isplatu potpore i obaveza korisnika da prije podnošenja zahtjeva plati cjelokupnu premiju osiguranja. Korisnik će po ugovaranju osiguranja platiti 30 % premije osiguranja i nakon toga dostaviti zahtjev za isplatu potpore u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.  Agencija za plaćanja potom provodi administrativnu obradu i kada utvrdi da su ispunjeni uvjeti za prihvaćanje zahtjeva za isplatu potpore isplaćuje iznos potpore na račun društva za osiguranje čime se zatvara obaveza korisnika.

2) smanjuje se prag gubitka poljoprivredne proizvodnje sa 30 % na 20 %

3) intenzitet potpore se povećava sa 65 % plaćene premije osiguranja na 70 %

4) gubitak godišnje poljoprivredne proizvodnje može nastati i zbog gubitka kvalitete proizvoda kao posljedice osiguranih rizika

5) zahtjevi za isplatu potpore će se podnositi tijekom cijele godine.

 

Odredbe Pravilnika se odnose Zahtjeve za isplatu potpore će moći podnijeti i poljoprivrednici koji su police osiguranja ugovorili i prije stupanja na snagu Pravilnika i to za:

1) police osiguranja ugovorene od 1. siječnja 2018. godine

2) police osiguranja čiji je početak osiguranja bio u 2017. godini, a datum isteka osiguranja u 2018. godini, ako za njih nije podnesen Zahtjev za isplatu potpore na prethodnom natječaju.

 

Polica osiguranja je prihvatljiva te pokriva isključivo gubitke godišnje poljoprivredne proizvodnje korisnika od jednog ili više osiguranih rizika, i to: nepovoljnih klimatskih prilika, životinjskih bolesti, zaraze organizmima štetnim za bilje, okolišnih incidenata i/ili mjera protiv unošenja u Europsku uniju organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode te protiv njihovog širenja unutar Unije.

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

 

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, a maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i odnosi se na godinu za koju su zahtjevi za isplatu potpore podneseni. Intenzitet potpore iznosi do 70% prihvatljive premije osiguranja, a ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 70.000.000,00 kuna.

 

Napominjemo da korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika u trenutku podnošenja zahtjeva za isplatu potpore, a sve detalje možete pogledati ovdje.