Novosti

Objavljen Javni poziv za (su)financiranje organizacije skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterinarstvu i zaštiti bilja za 2023. godinu.

S ciljem informiranja, promocije domaćih proizvoda, razmjene znanja, inovacija i dostignuća, povezivanja proizvođača i unapređenja poljoprivredne proizvodnje i prodaje, Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za (su)financiranje organizacije skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterinarstvu i zaštiti bilja za 2023. godinu.

Potpore Javnog poziva namijenjene su za organizaciju međunarodnih znanstvenih skupova, konferencija i simpozija iz područja poljoprivredne proizvodnje i prerade, šumarstva, sigurnosti i kvalitete hrane, veterinarstva, zaštite bilja, organizacije i poslovanja poljoprivrednih proizvođača te ruralnog razvoja, kao i gospodarskih skupova (sajmovi i izložbe) te lokalno-tradicijskih skupova za prezentaciju kulturne baštine, tradicijskih obrta i lokalnih poljoprivrednih i ribarskih proizvoda na području Republike Hrvatske.

Prihvatljivi korisnici  potpore su organizatori skupova sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i to, ovisno o aktivnosti/skupu, ustanove, stručna udruženja (komore), fakulteti i sveučilišta, proizvođačke organizacije (osim onih registriranih kao udruge), zadruge i zadružni savezi, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, regionalne i lokalne razvojne agencije, trgovačka društva u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačka društva kojima je osnovna djelatnost po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti u okviru razreda 82.30.

Korisnicima se pruža mogućnost ostvarivanja potpore po jednom skupu najviše do 25.000,00 eura za međunarodni znanstveni skup, 10.000,00 eura za konferenciju ili simpozij te 6.000,00 eura za gospodarsku ili lokalno-tradicijsku manifestaciju s intenzitetom potpore do 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

Prijave se podnose od 10. studenoga 2023. u 10 sati do 20. studenoga 2023. u 10 sati, a tekst javnog poziva zajedno s dokumentacijom za prijavu nalaze se na poveznici.