Natječaji

Objavljen 2. natječaj za provedbu podmjere 5.2. Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.- 2020

Zatvoren
Mjera
Podmjera
05.2
Tip operacije
5.2.1
Datum objave
5. 11. 2014
Datum prijave
5. 11. 2014
Kraj prijave
28. 11. 2014
Vrijednost natječaja
10.000.000,00 HRK
Potencijalni korisnici
Prihvatljivi korisnici su korisnici sukladno članku 5. Pravilnika o provedbi mjere 05, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere 05 i ovim natječajem
Područje
sektor krajnjeg korisnika
Sufinanciranje

Intenzitet potpore iskazan kao udio javne potpore u prihvatljivim izdacima iznosi 100%

U Narodnim novinama br. 130/2014 objavljen je novi natječaj za Podmjeru 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“ koji traje do 28.11.2014. godine. Ovaj natječaj raspisan je nedugo nakon završetka prvog natječaja za istu mjeru, obzirom da je procjena štete za svako pojedino gospodarstvo (osnovni uvjet natječaja) bila vrlo zahtjevna zadaća koja se ponegdje nije stigla završiti do 3.11. (zadnji dan podnošenja zahtjeva u prvom natječaju).

U okviru ovog natječaja poljoprivrednici s područja Vukovarsko-srijemske županije mogu ostvariti do 100% potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala koje im je u poplavama stradalo, što uključuje: sanaciju zemljišta, izgradnju objekata, popravak ili kupnju poljoprivredne mehanizacije, nabavu domaćih životinja te sadnju višegodišnjeg bilja. Potpora se može dobiti i za troškove konzultanata, sudskih vještaka te za izradu studije izvedivosti, geodetskih podloga i elaborata. Potpora se može ostvariti samo za troškove (račune) koji su nastali nakon podnošenja zahtjeva za potporu Agenciji za plaćanja i koji se nalaze na Listi prihvatljivih troškova. Nakon što poljoprivrednici dokažu namjensko korištenje sredstava kroz račune u sklopu zahtjeva za isplatu te nakon što Agencija za plaćanja provede administrativnu kontrolu i kontrole na terenu slijedi isplata potpore. Korisnici mogu zatražiti isplatu predujma u iznosu od 50% od odobrenih sredstava, nakon što Agencija za plaćanja donese Odluku o dodjeli sredstava. Sve potrebne materijale i informacije možete preuzeti na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede, www.mps.hr/ipard/ ili Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju www.apprrr.hr.

Prihvatljivi troškovi su:

a) sanacija poljoprivrednog zemljišta,

b) građenje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture,

c) popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme,

d) nabava osnovnog stada/matičnog jata kod domaćih životinja,

e) nabava i sadnja višegodišnjeg bilja,

f) opći troškovi u iznosu do 10 posto vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta,

g) označavanje ulaganja sufinanciranih iz EU proračuna sukladno prilogu II. ovoga Pravilnika, ali ne više od 100 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Iako će i ovaj drugi natječaj biti namijenjen poljoprivrednicima isključivo s područja Vukovarsko-srijemske županije, u pripremi su natječaji i za ostale županije koje su također pogođene elementarnom nepogodom, kako bi se pomoglo svim poljoprivrednicima u obnovi narušenog poljoprivrednog potencijala.