Novosti

Obavijest prijaviteljima projekata dječjih vrtića na natječaj za tip operacije 7.4.1

Dana 12. lipnja 2018. godine Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. vrijedan 1.000.000.000 kuna. Iznos od 500.000.000 kuna namijenjen je isključivo izgradnji, rekonstrukciji i opremanju dječjih vrtića. Isto tako, unutar iznosa od 450.000.000 kuna namijenjenog za ulaganje u ostalu lokalnu infrastrukturu moguće je prijaviti kombinirani projekt dječjeg vrtića s drugim vrstama prihvatljivih projekata.

Molimo korisnike koji prijavljuju projekte izgradnje, rekonstrukcije i/ili opremanja dječjih vrtića da obrate pažnju na propisane odredbe o zabrani dvostrukog financiranja istih prihvatljivih troškova, odnosno financiranja istih troškova iz različitih izvora javnih sredstava. Korisnici čiji su projekti odobreni na temelju „Poziva za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima u 2018. godini“ kojeg je objavilo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, ne mogu na navedeni natječaj Agencije za plaćanja prijaviti iste troškove koji su im odobreni na temelju tog Poziva.

Korisnici Agenciji za plaćanja prijavljuju projekt koji sadrži prihvatljive i neprihvatljive troškove. Napominjemo da najviša ukupna vrijednost projekta zajedno s prihvatljivim i neprihvatljivim troškovima na ovom natječaju iznosi do 1.250.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Korisnik je u zahtjevu za potporu/zahtjevu za isplatu koji podnosi Agenciji za plaćanja obvezan dati izjavu o bespovratnim sredstvima dodijeljenim od strane središnjih tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te svake pravne osobe koja dodjeljuje državne potpore za iste prihvatljive troškove u okviru podmjere za koju je podnio zahtjev za potporu. Ako je za iste prihvatljive troškove korisnik koristio druge izvore financiranja, iznos javne potpore po natječaju za tip operacije 7.4.1 će mu se umanjiti za iznos tih troškova, radi zabrane dvostrukog financiranja istih prihvatljivih troškova.