Novosti

Odgoda natječaja za operaciju 4.2.1.

Poštovani potencijalni korisnici tipa operacije 4.2.1,

ovom prigodom Vas izvješćujemo kako se natječaj za spomenutu operaciju odgađa do daljnjega, budući je potrebno izvršiti detaljnu analizu prijava pristiglih na prvi natječaj.

Napominjemo kako su troškovi izrade projektne dokumentacije, a koje su potencijalni prijavitelji imali pri pripremi projekata za ovaj, odgođeni natječaj, prihvatljiv trošak i na sljedećem natječaju.

S poštovanjem,

Uprava  za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju