Natječaji

Mjera Natječaj Status
m19 Natječaj za tip operacije 19.1.1 Pripremna pomoć – ZA NOVE LAG-ove/LOKALNE INICIJATIVE Otvoren Od 1. 9. 2022
Do 31. 12. 2022
m17 Natječaj za podmjeru 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka Otvoren Od 25. 7. 2022
Do 31. 12. 2022
m4 Natječaj za tip operacije 4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima – male klaonice Otvoren Od 6. 9. 2022
Do 8. 11. 2022
m19 Natječaj za tip operacije 19.3.2. Provedba aktivnosti projekta suradnje Otvoren Od 1. 7. 2022
Do 31. 12. 2023
m5 Natječaj za tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala Otvoren Od 24. 6. 2022
Do 2. 9. 2022
m4 Natječaj za tip operacije 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu Otvoren Od 20. 7. 2022
Do 6. 10. 2022
m9 Natječaj za tip operacije 9.1.1 Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija Otvoren Od 4. 7. 2022
Do 30. 9. 2022
m8 Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura Otvoren Od 11. 7. 2022
Do 30. 9. 2022
m8 Natječaj za tip operacije 8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima Otvoren Od 11. 7. 2022
Do 30. 9. 2022
m3 Natječaj za tip operacije 3.1.1 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode Otvoren Od 1. 3. 2022
Do 30. 9. 2022
m19 Natječaj za tip operacije 19.1.1 Pripremna pomoć – ZA ODABRANE LAG-ove Otvoren Od 21. 9. 2021
Do 31. 1. 2023
m19 Natječaj za tip operacije 19.4.1. Tekući troškovi i animacija Otvoren Od 18. 6. 2018
Do 31. 12. 2023