Natječaji

SP ZPP 2023. – 2027.

Natječaj Status
SP ZPP Natječaj za provedbu intervencije 70.05 Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi Otvoren Od 15. 4. 2024
Do 31. 5. 2024
SP ZPP Natječaj za provedbu intervencije 77.03. Potpora za EIP operativne skupine Otvoren Od 27. 5. 2024
Do 28. 6. 2024
SP ZPP Natječaj za provedbu intervencije 78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga Zatvoren
SP ZPP Natječaj za provedbu intervencije 77.01 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete Zatvoren
SP ZPP Natječaj za provedbu intervencije 58.1.b.01. Vino – Ulaganja Zatvoren
SP ZPP Podnošenje Zahtjeva za odobravanje operativnog programa i Zahtjeva za odobravanje operativnog fonda i iznosa potpore Zatvoren
SP ZPP Natječaj za provedbu intervencije 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima, za projekte izgradnje ili rekonstrukcije nerazvrstanih cesta Otvoren Od 25. 3. 2024
Do 25. 4. 2024
SP ZPP Natječaj za provedbu intervencije 73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije Otvoren Od 25. 3. 2024
Do 25. 4. 2024
SP ZPP Natječaj za provedbu intervencije 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju Zatvoren
SP ZPP Natječaj za provedbu intervencije 55.1.e.01 – Suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu istraživačkih programa u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda Zatvoren
SP ZPP Natječaj za provedbu intervencije 76.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje Zatvoren
SP ZPP Natječaj za provedbu intervencije 77.06. Potpora LEADER (CLLD) pristupu Zatvoren
SP ZPP Natječaj za provedbu intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja Zatvoren
SP ZPP Natječaj za provedbu intervencije 55.1.e.01 – Suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu istraživačkih programa u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda Zatvoren

PRR 2014. – 2020.

Mjera Natječaj Status