Natječaji

Natječaj za tip operacije 9.1.1 Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

Zatvoren
Mjera
Podmjera
09
Tip operacije
9.1.1
Datum objave
10. 6. 2022
Datum prijave
4. 7. 2022
Kraj prijave
15. 12. 2022
Raspoloživost sredstava
10.000.000,00 kuna
Vrijednost natječaja
10.000.000,00 HRK
Potencijalni korisnici
Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija
Sufinanciranje

100% (90% EU i 10% HR)

Svrha natječaja

Svrha natječaja je dodjela potpore za provođenje aktivnosti predviđenih poslovnim planovima priznatih proizvođačkih organizacija najduže za prvih pet godina od priznavanja, ali ne duže od 1. lipnja 2025. godine, u cilju olakšavanja izlaska na tržište, a time i povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava.

Korisnici

Prihvatljivi korisnici su proizvođačke organizacije koje su priznate nakon 01. siječnja 2020. godine i kojima je odobren Poslovni plan od strane Ministarstva poljoprivrede

Visina potpore

Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 400.000 eura, odnosno maksimalno do 100.000 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju

10.000.000,00 kuna