Natječaji

Natječaj za tip operacije 9.1.1 Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

U najavi
Mjera
Podmjera
09
Tip operacije
9.1.1
Očekivani datum objave
ožujak 2021
Raspoloživost sredstava
12.000.000,00 kuna
Sufinanciranje

100%

Svrha natječaja

Svrha Natječaja je dodjela potpore za provođenje aktivnosti predviđenih poslovnim planovima priznatih proizvođačkih organizacija najduže za prvih pet godina od priznavanja, u cilju olakšanja izlaska na tržište, a time i povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

Korisnici

Korisnici su proizvođačke organizacije koje su priznate nakon 01. siječnja 2014. godine i kojima je odobren poslovni plan od strane Ministarstva poljoprivrede

Visina potpore

Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 500.000 eura, odnosno maksimalno do 100.000 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama