Natječaji

Natječaj za tip operacije 8.6.3. “Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda”

U najavi
Mjera
Podmjera
08.6
Tip operacije
8.6.3
Datum objave
31. 5. 2019
Raspoloživost sredstava
Dostupna omotnica za natječaj iznosi 4.000.000,00 kuna.
Vrijednost natječaja
4.000.000,00 HRK
Potencijalni korisnici
Udruga šumoposjednika, Šumoposjednici, Mikro, mala i srednja poduzeća i jedinice lokalne samouprave i njihova udruženja
Područje
Šumarstvo
Sufinanciranje

Intenzitet potpore iznosi do 50% od ukupno prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruge šumoposjednika, mikro, mala i srednja poduzeća i jedinice lokalne samouprave i njihova udruženja.

Prihvatljive aktivnosti su gradnja, rekonstrukcija i/ili opremanje pokretnog ili nepokretnog objekta/prostora za prezentaciju i prodaju šumskih proizvoda i usluga šuma, kupnja i/ili najam multimedijskih uređaja, pomagala i usluga za promociju šumskih proizvoda i usluga šuma, usluge marketinškoga oglašavanja od pravnih i fizičkih osoba, izrada i distribucija promotivnih materijala i reklamne kampanje o šumskim proizvodima i uslugama šuma, kupnja novih strojeva, alata, uređaja i opreme za pakiranje i označavanje šumskih proizvoda, trošak ishođenja certifikata za ekološko područje ili šumske proizvode i ostali certifikati.