Natječaji

Natječaj za tip operacije 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Zatvoren
Mjera
Podmjera
08.6
Tip operacije
8.6.2
Datum objave
29. 6. 2018
Datum prijave
20. 8. 2018
Kraj prijave
14. 12. 2018
Raspoloživost sredstava
Ukupno je na raspolaganju 100.000.000,00 kuna.
Vrijednost natječaja
100.000.000,00 HRK
Potencijalni korisnici
obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnosti prerade drva u skladu s nacionalnim zakonodavstvom
Sufinanciranje

U okviru tipa operacije 8.6.2 najniža vrijednost potpore je 10.000 eura, a najviša vrijednost potpore je 1.000.000 eura.
Intenzitet javne potpore iznosi do 50% od ukupnih
prihvatljivih troškova projekta. Korisnik je u obvezi iz vlastitih i/ili drugih izvora osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa dodijeljene potpore i ukupnih troškova projekta. Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike
Hrvatske, od čega Europska unija kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj sudjeluje s 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 29.6.2018. natječaj u okviru Mjere 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, Podmjere 8.6 – Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda za tip operacije 8.6.2.  Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva.

Korisnici su obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnosti prerade drva u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti) iznosi od 10.000 do 1.000.000 EUR. Intenzitet potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta

Prihvatljivi su troškovi kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva; za proizvodnju peleta, briketa i cijepanog ogrjevnog drva (briketirke, peletirke itd.); instalacija i/ili kupnja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u postupcima pridobivanja drva i predindustrijske prerade drva; i rekonstrukcija objekata te kupnja nove i rabljene opreme za proizvodnju, sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu drvnih proizvoda i dr. (sušare, parionice, silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri itd.) te opći troškovi.

Ukupno je na raspolaganju 100.000.000,00 kuna.

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 20. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati do 31. listopada 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu započinje 20. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati, a završava 31. listopada 2018. godine do 12:00 sati.

Više o natječaju pročitajte ovdje.