Natječaji

Natječaj za tip operacije 8.5.2. “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture”

Zatvoren
Mjera
Podmjera
08.5
Tip operacije
8.5.2
Datum objave
10. 5. 2018
Datum prijave
1. 6. 2018
Kraj prijave
21. 12. 2018
Vrijednost natječaja
30.000.000,00 HRK
Potencijalni korisnici
Šumoposjednici, Udruženja šumoposjednika/šumovlasnika, trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske, pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode, udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode
Područje
Šumarstvo
Sufinanciranje

Intenzitet potpore do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta

Najniža vrijednost potpore je 5.000 eura, a najviša iznosi 100.000 eura

Svrha natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti dostupnost rekreacijske, turističke i zdravstvene funkcije šuma (npr. izgradnja poučnih staza, malih rekreacijskih objekata, postavljanje signalizacije, informativnih ploča, skloništa, vidikovaca itd.) u javne svrhe.

Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.2. “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture” iz podmjere “Potpora za ulaganja u oboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava”

od 10. svibnja 2018. godine

 

Više informacija pronađite na sljedećoj POVEZNICI.