Natječaji

Natječaj za tip operacije 8.5.2. “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture”

U najavi
Mjera
Podmjera
08.5
Tip operacije
8.5.2
Datum objave
31. 5. 2019
Raspoloživost sredstava
Dostupna omotnica za natječaj iznosi 15.000.000,00 kuna.
Vrijednost natječaja
15.000.000,00 HRK
Potencijalni korisnici
Udruga šumoposjednika, Šumoposjednici, trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske, udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode, pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode
Područje
Šumarstvo
Sufinanciranje

Intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupno prihvatljivih troškova.
iznos potpore je od 5.000,00 do 100.000,00 eura.

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruge šumoposjednika, trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske, druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode, udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode.

Prihvatljive aktivnosti su projekti koji će omogućiti dostupnost rekreacijske, turističke i zdravstvene funkcije šuma (npr. izgradnja poučnih staza, malih rekreacijskih objekata, postavljanje signalizacije, informativnih ploča, skloništa, vidikovaca itd.) u javne svrhe.