Natječaji

Natječaj za tip operacije 8.5.1. “Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura”

Zatvoren
Mjera
Podmjera
08.5
Tip operacije
8.5.1
Datum objave
25. 5. 2018
Datum prijave
2. 7. 2018
Kraj prijave
14. 12. 2018
Raspoloživost sredstava
Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 70.000.000,00 kuna.
Vrijednost natječaja
70.000.000,00 HRK
Potencijalni korisnici
Šumoposjednici, Udruženja šumoposjednika/šumovlasnika, trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske
Područje
Šumarstvo
Sufinanciranje

Vrijednost potpore je od 5.000 eura do 700.000 eura, a intenzitet javne potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je drugi Natječaj za tip operacije 8.5.1. “Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura” u okviru mjere 8 “Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma”, podmjere 8.5. “Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruge šumoposjednika te trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske.

Zahtjev za potporu se sastoji od jednog dijela i korisnik ga može popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. srpnja 2018. godine od 12:00 sati do 31. kolovoza 2018. godine do 12:00 sati.

Više informacija o provedbi natječaja pronađite na sljedećoj POVEZNICI.

Tekst Natjecaja 8_5_1

Natječaj-8.5.1