Natječaji

Natječaj za tip operacije 8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

Svrha natječaja

Svrha Natječaja je dodjela potpore za prevođenje degradiranih šumskih sastojina, šumskih sastojina narušene strukture po vrstama drveća i šumskih kultura u mješovite sastojine autohtonih vrsta drveća visokog uzgojnog oblika.

Korisnici

Korisnici su šumoposjednici u skladu sa člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/18, 115/18, 98/19) te udruge šumoposjednika.

Visina javne potpore

Visina javne potpore iznosi od 5.000 – 700.000 eura