Natječaji

Natječaj za tip operacije 8.5.1. “Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura”

U najavi
Mjera
Podmjera
08.5
Tip operacije
8.5.1
Datum objave
31. 5. 2019
Raspoloživost sredstava
Dostupna omotnica za natječaj iznosi 75.000.000,00
Vrijednost natječaja
75.000.000,00 HRK
Potencijalni korisnici
Udruga šumoposjednika, Šumoposjednici, trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske
Područje
Šumarstvo
Sufinanciranje

Intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupno prihvatljivih troškova.
Iznos potpore je od 5.000,00 do 700.000,00 eura.

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruge šumoposjednika, trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske.

Prihvatljiva aktivnost je konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura.