Natječaji

Natječaj za provedbu intervencije 78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga

Predmet natječaja

Predmet Natječaja je dodjela potpore na temelju Pravilnika o provedbi intervencije 78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. („Narodne novine“, br. 156/2023; u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu intervencije 78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga za oblik savjetovanja iz članka 8. stavka 2 točke a) metoda pojedinačnog savjetovanja (1 na 1)

Prihvatljivi korisnici

Korisnici su obrti i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti pružanja usluga obrazovanja i savjetovanja izvan sustava redovite naobrazbe ili djelatnosti pružanja usluga obrazovanja i savjetovanja izvan sustava redovite naobrazbe imaju propisanu Statutom, koje ispunjavanju uvjete iz Pravilnika, a mogu biti:
a) privatne savjetodavne službe, samostalne ili u okviru druge pravne osobe
b) privatni savjetnik
c) nevladine organizacije
d) Ministarstvo poljoprivrede, uprava(e) nadležna za savjetovanje
e) Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu.

Visina bruto satnice troškova stručnih osoba korisnika

17,72 EUR

Ukupan iznos raspoloživih sredstava Natječaja

3.500.000,00_EUR-a od čega:

– 3.400.000,00 EUR-a za poljoprivredni savjetnički paket

– 100.000,00EUR-a za šumarski savjetnički paket