Natječaji

Natječaj za tip operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Zatvoren
Mjera
Podmjera
06.4
Tip operacije
6.4.1
Datum objave
6. 4. 2020
Datum prijave
6. 5. 2020
Kraj prijave
6. 7. 2020

Svrha natječaja

Svrha Natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Korisnici

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

Visina javne potpore

Od 3.500 eura do najviše 200.000 eura u protuvrijednosti u kunama, tijekom razdoblja od tri uzastopne fiskalne godine.