Natječaji

Natječaj za tip operacije 6.4.1. “Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”

U najavi
Mjera
Podmjera
06.4
Tip operacije
6.4.1
Datum objave
30. 6. 2019
Raspoloživost sredstava
Dostupna omotnica za natječaj iznosi 100.000.000,00 kuna.
Vrijednost natječaja
100.000.000,00 HRK
Potencijalni korisnici
Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu, u Registar poreznik obveznika najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za potporu uz posjedovanje rješenja/odobrenja od nadležnog tijela za obavljanje nepoljoprivredne djelatnosti koja se želi dalje razvijati
Sufinanciranje

Intenzitet potpore iznosi do 70% od ukupno prihvatljivih troškova.
Iznos potpore je od 3.500,00 do 200.000,00 eura.

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu, u Registar poreznik obveznika najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za potporu uz posjedovanje rješenja/odobrenja od nadležnog tijela za obavljanje nepoljoprivredne djelatnosti koja se želi dalje razvijati.

Prihvatljive aktivnosti su ulaganja u sektorima prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaja proizvoda, usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima, usluge u društvenim djelatnostima, intelektualne usluge, tradicijski i umjetnički obrti, turizam u ruralnom području.