Natječaji

Natječaj za tip operacije 6.2.1. ”Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti”

U najavi
Mjera
Podmjera
06.2
Tip operacije
6.2.1
Datum objave
30. 6. 2019
Raspoloživost sredstava
Dostupna omotnica za natječaj iznosi 130.000.000,00 kuna.
Vrijednost natječaja
130.000.000,00 HRK
Potencijalni korisnici
poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu, a koja ne posjeduju rješenje/odobrenje od nadležnog tijela za obavljanje nepoljoprivredne djelatnosti koja se želi pokrenuti
Sufinanciranje

Paušalni iznos

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu, a koja ne posjeduju rješenje/odobrenje od nadležnog tijela za obavljanje nepoljoprivredne djelatnosti koja se želi pokrenuti.

Prihvatljive aktivnosti su nabava roba, radova i usluga potrebnih za uspostavu djelatnosti kao što su građenje, rekonstrukcija i/ili opremanje objekata, troškovi kupnje zemljišta/objekata, nabava strojeva, opreme, vozila ili plovila, nabava kratkotrajne imovine, licenci ili patenata i slično, aktivnosti vezane uz edukacije, sudjelovanje na sajmovima te promotivne aktivnosti vezane uz projekt, kao i aktivnosti pripreme projektne dokumentacije.