Natječaji

Natječaj za tip operacije 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

U najavi
Mjera
Podmjera
06.2
Tip operacije
6.2.1
Očekivani datum objave
ožujak 2020
Vrijednost natječaja
100.000.000,00 HRK
Sufinanciranje

100%

Svrha natječaja

Svrha ovoga Natječaja je pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima, uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja

Korisnici

Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu, ekonomske veličine najmanje 1.000 eura

Visina javne potpore

50.000 eura u protuvrijednosti u kunama