Natječaji

Natječaj za tip operacije 6.2.1 “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti”

U najavi
Mjera
Podmjera
06.2
Tip operacije
6.2.1
Očekivani datum objave
prosinac 2019

Svrha natječaja

pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima, uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Korisnici

poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu, ekonomske veličine najmanje 1.000 eura

Raspoloživost sredstava

100.000.000,00 kuna

Visina javne potpore

50.000 eura u protuvrijednosti u kunama

Intenzitet javne potpore (%)

100%