Natječaji

Natječaj za tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Otvoren
Mjera
Podmjera
05.2
Tip operacije
5.2.1
Datum objave
17. 6. 2022
Datum prijave
24. 6. 2022
Kraj prijave
29. 7. 2022
Vrijednost natječaja
20.000.000,00 HRK
Sufinanciranje

100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta

Svrha Natječaja

Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog prirodnim nepogodama osim potresa (u daljnjem tekstu: prirodna nepogoda) i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost
poljoprivredne proizvodnje.

Na ovom natječaju ne dodjeljuje se potpora za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog potresom 22.3.2020. godine i potresima od 28.12.2020. godine.

Ciljevi mjere

Obnovom poljoprivrednog potencijala narušenog prirodnim nepogodama i katastrofalnim događajima osigurat će se održivost poljoprivredne proizvodnje i spriječiti propadanje poljoprivrednih gospodarstava.

Prihvatljivi korisnici

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.