Natječaji

Natječaj za tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Zatvoren
Mjera
Podmjera
05.2
Tip operacije
5.2.1
Datum objave
3. 4. 2024
Datum prijave
15. 4. 2024
Kraj prijave
31. 5. 2024
Raspoloživost sredstava
5 milijuna EUR
Sufinanciranje

100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta

Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog prirodnim nepogodama i katastrofalnim događajima (zlatna žutica) koji su nastali od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.

Na ovom natječaju ne dodjeljuje se potpora za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog potresom 22.3.2020. godine i potresima od 28.12.2020. godine.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu je od 12:00 sati 15. travnja 2024. do 12:00 sati 31. svibnja 2024. godine.

VAŽNO!

Korisnici koji prema Rješenju nadležne inspekcije o zaraženosti vinove loze zlatnom žuticom imaju određen rok za krčenje zaraženog vinograda, mogu započeti s aktivnostima krčenja i prije podnošenja Zahtjeva za potporu i popunjavanja obrasca iz Priloga 11 ovoga Natječaja od strane službenika Ministarstva poljoprivrede.