Natječaji

Natječaj za tip operacije 4.3.5. ”Korištenje obnovljivih izvora energije za javnu infrastrukturu za skladištenje voća i povrća”*

U najavi
Mjera
Podmjera
04.3
Tip operacije
Datum objave
31. 7. 2019
Raspoloživost sredstava
Dostupna omotnica za natječaj iznosi 148.000.000,00 kuna.
Vrijednost natječaja
148.000.000,00 HRK
Potencijalni korisnici
Jedinice lokalne samouprave, Jedinice područne (regionalne) samouprave
Područje
Ulaganja u građenje (izgradnju i/ili rekonstrukciju) i/ili opremanje objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za javnu infrastrukturu za skladištenje voća i povrća
Sufinanciranje

do 100%

Prihvatljivi korisnici su jedinice područne (regionalne) samouprave.

Ulaganja u građenje (izgradnju i/ili rekonstrukciju) i/ili opremanje objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za javnu infrastrukturu za skladištenje voća i povrća.