Natječaji

Natječaj za tip operacije 4.3.4. ”Investicije u javnu infrastrukturu za skladištenje voća i povrća”*

U najavi
Mjera
Podmjera
04.3
Tip operacije
Datum objave
31. 7. 2019
Raspoloživost sredstava
Dostupna omotnica za natječaj iznosi 370.000.000,00 kuna.
Vrijednost natječaja
370.000.000,00 HRK
Potencijalni korisnici
Jedinice lokalne samouprave, Jedinice područne (regionalne) samouprave
Područje
Ulaganja u građenje (izgradnju i/ili rekonstrukciju) i/ili opremanje objekata za skladištenje voća i povrća, uključujući hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje, pakiranje i distribuciju
Sufinanciranje

do 100%

Prihvatljivi korisnici su jedinice područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljive aktivnosti su ulaganja u građenje (izgradnju i/ili rekonstrukciju) i/ili opremanje objekata za skladištenje voća i povrća, uključujući hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje, pakiranje i distribuciju.