Natječaji

Natječaj za tip operacije 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu

Zatvoren
Mjera
Podmjera
04.3
Tip operacije
4.3.3
Datum objave
15. 6. 2022
Datum prijave
20. 7. 2022
Kraj prijave
6. 10. 2022
Raspoloživost sredstava
60.000.000,00 kn
Potencijalni korisnici
Vlasnik i/ili posjednik šume, Udruga šumoposjednika, Jedinice lokalne samouprave
Područje
Šumarstvo
Sufinanciranje

100% (Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela)

Svrha natječaja

Svrha Natječaja je dodjela potpore za ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture.

Korisnici

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici u skladu sa člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/2018, 115/2018, 98/2019, 32/2020 i 145/2020), udruge šumoposjednika i jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

Visina javne potpore

Visina javne potpore je od 10.000 do 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.