Natječaji

Natječaj za tip operacije 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu

Zatvoren
Mjera
Podmjera
04.3
Tip operacije
4.3.3
Datum objave
5. 6. 2020
Datum prijave
1. 7. 2020
Kraj prijave
30. 10. 2020
Raspoloživost sredstava
60.000.000,00 kn
Sufinanciranje

Do 100%

Svrha natječaja

Svrha Natječaja je dodjela potpore za ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture.

Korisnici

Korisnici su šumoposjednici u skladu sa člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/2018, 115/2018, 98/2019 i 32/2020) te udruge šumoposjednika i  jedinice lokalne samouprave. Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

Visina javne potpore

Visina javne potpore je od 10.000 do 1.000.000 eura