Natječaji

Natječaj za tip operacije 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu

U najavi
Mjera
Podmjera
04.3
Tip operacije
4.3.3
Očekivani datum objave
travanj 2020
Raspoloživost sredstava
60.000.000,00 kn
Sufinanciranje

Do 100%

Svrha natječaja

Svrha Natječaja je dodjela potpore za ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture.

Korisnici

Korisnici su šumoposjednici u skladu sa člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/18, 115/18, 98/19) te udruge šumoposjednika i  jedinice lokalne samouprave.

Visina javne potpore

Visina javne potpore je od 10.000 do 1.000.000 eura