Natječaji

Natječaj za tip operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“

Zatvoren
Mjera
Podmjera
04.3
Tip operacije
4.3.3
Datum objave
29. 11. 2018
Datum prijave
2. 1. 2019
Kraj prijave
1. 7. 2019
Raspoloživost sredstava
Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 10.000 eura, a najviša 1.000.000 eura.
Vrijednost natječaja
50.000.000,00 HRK
Potencijalni korisnici
Šumoposjednici, Udruženja šumoposjednika/šumovlasnika, Jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske
Područje
Šumarstvo, Lokalna infrastruktura
Sufinanciranje

100%

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za tip operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 50.000.000,00 HRK, a prihvatljivi korisnici su: šumoposjednici, udruženja šumoposjednika/šumovlasnika, trgovačka društva, druge pravne osobe i tijela državne uprave čiji je osnivač Republika Hrvatska koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske u skladu s Zakonom o šumama, te jedinice lokalne samouprave.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 10.000 eura, a najviša 1.000.000 eura. Intenzitet potpore je 100 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu započinje 2. siječnja 2019. godine od 12:00 sati, a završava 1. srpnja 2019. godine do 12:00 sati.

Više informacija možete pronaći ovdje.