Natječaji

Natječaj za tip operacije 4.3.1 Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

Zatvoren
Mjera
Podmjera
04.3
Tip operacije
4.3.1
Datum objave
18. 1. 2022
Datum prijave
1. 2. 2022
Kraj prijave
31. 3. 2022
Raspoloživost sredstava
Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 150.000.000,00 kuna.
Vrijednost natječaja
150.000.000,00 HRK
Potencijalni korisnici
Jedinice područne (regionalne) samouprave
Sufinanciranje

Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 18. siječnja 2022. godine Natječaj za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.1 „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 150.000.000,00 HRK, a svrha natječaja je povećanje poljoprivrednih površina koje se mogu navodnjavati, prvenstveno radi smanjenja negativnog učinka suša, osiguranja stabilnosti poljoprivredne proizvodnje i povećanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.

Najniža vrijednost potpore iznosi 150.000 EUR, najviša vrijednost potpore iznosi 15.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a intenzitet potpore iznosi najviše 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi korisnici u ovom natječaju su jedinice područne (regionalne) samouprave. Prihvatljivi projekti su projekti izgradnje cjelovitog sustava navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav i slično).