Natječaji

Natječaj za tip operacije 4.2.2 “Korištenje obnovljivih izvora energije”

U najavi
Mjera
Podmjera
04.2
Tip operacije
4.2.2
Očekivani datum objave
studeni 2019

Svrha natječaja

povećanje učinkovitog korištenja energije

Korisnici

Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe:

  • a. fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru uključujući početnike
  • b. fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, a pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora u odgovarajućim registrima/upisnicima.

Raspoloživost sredstava

70.000.000,00 HRK

Visina javne potpore

15.000 – 1.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama

Intenzitet javne potpore

do 50 %