Natječaji

Natječaj za tip operacije 4.2.2. “Korištenje obnovljivih izvora energije”

U najavi
Mjera
Podmjera
04.2
Tip operacije
4.2.2
Datum objave
30. 6. 2019
Raspoloživost sredstava
Omotnica dostupna za natječaj iznosi 70.000.000,00 kuna.
Vrijednost natječaja
70.000.000,00 HRK
Potencijalni korisnici
Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru o Europskoj uniji
Sufinanciranje

Intenzitet potpore iznosi do 50% od ukupno prihvatljivih troškova.
Iznos potpore je od 15.000,00 do 1.000.000,00 eura (do 200.000,00 eura za početnike)

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I Ugovora o funkcioniranju EU-a.

Prihvatljive aktivnosti su građenje/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za: proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom; objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa) s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe; objekata za obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe, nabava strojeva za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom, za vlastite potrebe.