Natječaji

Natječaj za podmjeru 10.2. “Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi”

Zatvoren
Mjera
Podmjera
10.2
Datum objave
17. 10. 2019
Datum prijave
17. 10. 2019
Kraj prijave
31. 10. 2019
Raspoloživost sredstava
Omotnica dostupna za natječaj iznosi 10.000.000,00 kuna.
Vrijednost natječaja
10.000.000,00 HRK
Potencijalni korisnici
Javna tijela koja se u skladu s zakonskim i pod zakonskim aktima bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora
Sufinanciranje

Visina potpore po korisniku računa se prema broju prihvatljivih aktivnosti i iznosi najviše do 30.000 eura (u protuvrijednosti u kunama) po pojedinoj aktivnosti.

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“ br. 91/19 u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu podmjere 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ (u daljnjem tekstu: podmjera 10.2.).

Svrha Natječaja je dodjela potpore za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi.

Ciljevi mjere:

– potaknuti poljoprivredne prakse koje su korisne za okoliš, ublažiti negativne učinke poljoprivrede i povećati bio raznolikost, kao i očuvati genetske resurse vezane uz poljoprivredu.
– očuvati tradicionalne biljne i životinjske vrste koje su prilagođene lokalnim uvjetima te su u opasnosti od izumiranja.