Natječaji

Natječaj za podmjeru 10.2. “Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi”

U najavi
Mjera
Podmjera
10.2
Tip operacije
Datum objave
30. 6. 2018
Raspoloživost sredstava
Omotnica dostupna za natječaj iznosi 10.000.000,00 kuna.
Vrijednost natječaja
10.000.000,00 HRK
Potencijalni korisnici
Javna tijela koja se bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora,  i imaju odobren godišnji plan rada s detaljnim opisom aktivnosti i popisom troškova, odobren od strane Povjerenstva za biljne genetske izvore ili godišnji plan rada usklađen s Nacionalnim programom očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj s detaljnim opisom aktivnosti koje će se provoditi u tekućoj godini.
Sufinanciranje

Intenzitet potpore iznosi do 100% (od ukupno prihvatljivih troškova).
Iznos potpore je do 30.000,00 eura po prihvatljivoj aktivnosti.

Prihvatljivi korisnici su javna tijela koja se bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora,  i imaju odobren godišnji plan rada s detaljnim opisom aktivnosti i popisom troškova, odobren od strane Povjerenstva za biljne genetske izvore ili godišnji plan rada usklađen s Nacionalnim programom očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj s detaljnim opisom aktivnosti koje će se provoditi u tekućoj godini.

Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti za očuvanje biljnih genetskih izvora i aktivnosti za očuvanje životinjskih genetskih izvora predviđenih za provedbu odobrenim godišnjim planom.