Natječaji

Natječaj za tip operacije 4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije

Zatvoren
Mjera
Podmjera
04.1
Tip operacije
4.1.3
Datum objave
2. 12. 2019
Datum prijave
2. 1. 2020
Kraj prijave
30. 9. 2020
Vrijednost natječaja
185.000.000,00 HRK
Potencijalni korisnici
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, Obrt registriran za poljoprivrednu djelatnost, Trgovačko društvo za poljoprivrednu djelatnost
Područje
Ulaganje u obnovljive izvore energije
Sufinanciranje

do 50 % (do 90%). Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela.

Svrha natječaja

povećanje učinkovitog korištenja energije

Korisnici

fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

Raspoloživost sredstava

185.000.000,00 HRK

Uvećanje intenziteta potpore

Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

  • ulaganje provodi mladi poljoprivrednik,
  • ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487 – 548, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013) i/ili
  • ulaganje je povezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima (članak 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013) i ekološkom poljoprivredom (članak 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013)

Visina javne potpore (od-do)

5.000 – 1.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama

Intenzitet javne potpore

do 50 % (do 90%)