Natječaji

Natječaj za tip operacije 4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije”

U najavi
Mjera
Podmjera
04.1
Tip operacije
4.1.3
Datum objave
30. 6. 2019
Raspoloživost sredstava
Dostupnost omotnice za natječaj iznosi 100.000.000,00 kuna.
Vrijednost natječaja
100.000.000,00 HRK
Potencijalni korisnici
Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
Sufinanciranje

Intenzitet potpore iznosi do 90% od ukupno prihvatljivih troškova.
Iznos potpore je od 5.000,00 do 1.000.000,00 eura (do 100.000,00 za početnike)

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Prihvatljive aktivnosti su građenje/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za: proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom; prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe; obradu, preradu i skladištenje izlaznih supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe i/ili nabava strojeva za transport i primjenu izlaznih supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom, za vlastite potrebe.