Natječaji

Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva)

U najavi
Mjera
Podmjera
04.1
Tip operacije
4.1.1
Očekivani datum objave
lipanj 2020
Raspoloživost sredstava
300.000.000,00 kuna
Sufinanciranje

do 50%

Ostala Uvećanja

do 70% za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici

Svrha natječaja

Svrha natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru svinjogojstva.

Korisnici

  • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 8.000 EUR do 250.000 EUR SO/>250.000 EUR SO
  • Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

Visina javne potpore 5.000 – 1.000.000/3.000.000 EUR u protuvrijednosti u kunama.